Een goed adres voor uw interim ondersteuning
KVR
home

       
 PROJECTONDERSTEUNING
        NOTULEREN
        SECRETARIAAT                                       
 
 
U zoekt een freelance werkende ervaren secretaresse of projectassistent?
 
U kiest via KVR voor een vertrouwd gezicht, een collega met kennis van uw organisatie die komt als het nodig is.

U zoekt een ervaren en flexibele secretaresse voor een tijdelijke waarneming, een losse opdracht of een reeks vergaderingen?

 
 U zoekt een freelance werkende notuliste?
 
U kiest voor de wijze van verslaglegging.
Volstaat een besluitenlijst, wilt u een samenvatting of een woordelijk verslag?
Met of zonder een actiepuntenlijst? Uw notuliste is ruim voor de aanvang van uw bijeenkomst aanwezig.

U kunt kiezen wanneer u het uitgewerkte verslag wilt ontvangen. Dit is in overleg, binnen twee tot hooguit tien werkdagen. Het factuurbedrag wordt berekend op basis van de duur van uw overleg. In dit uurtarief is het uitwerken van uw verslag, de benodigde apparatuur, de voorbereidingstijd, de reistijd en als u dat wilt, het verwerken van uw correctie inbegrepen.

  
Via KVR kunt u een veelzijdig ervaren collega flexibel inzetten.
Op basis van uw opdracht aan KVR bent u gevrijwaard van sociale lasten en hieruit voortkomende verplichtingen.

KVR kan door haar kleinschalige organisatie een aantrekkelijk uurtarief hanteren in verhouding tot de kwaliteit van het werk.

KVR werkt met apparatuur die het milieu sparen.
 
 
 
MATTHIAS WITHOOSSTRAAT 17, 3812 SP AMERSFOORT                                                   KVK VELUWE EN TWENTE
TEL. 033-4480186 / 06-27041220                                                                             INGESCHREVEN ONDER NR.08107386
E-mail: [email protected]                                                                                   BTW NR. NL1769.48.065.B01
homeContact Me
[email protected]